Category Archives: Hướng dẫn & Cách chơi

Hướng dẫn & cách chơi chi tiết về luật chơi, cách set up, một số mẹo chơi. Và hiểu rõ hơn về chức năng của một số nhân vật cũng như là tìm hiểu cách chơi mới…